Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

CILVĒKJAUDA

Laura Dennler - cilvēka jaudas trenere, kas palīdz indivīdiem un profesionālām komandām apgūt iedarbīgākus veidus, kā izmantot pašiem savu jaudu.

podcast.cilvekjauda.lv

Sarunas par būtisko. Par prasmēm, kas uzlabo dzīves kvalitāti.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS