Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Music, Love, Books and the Moon...

Altea Kaso

Le të përpiqemi të kuptojmë një copëz të pazëllit të pafundëm,kompleks dhe të paqendrueshëm që formojnë mendimet,ndjenjat dhe veprimet tona gjatë gjithë udhëtimit tonë në atë të ashtuquajturën botë.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS