Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Fra krise til håp

Norges Sosiale Forum

Folkelig mobilisering og sosiale bevegelser fortsetter å organisere verden. Ny bevegelser har kommet til, mens mange har fått helt nye forutsetninger for å organisere seg. Med corona-pandemeien som bakteppe fortsetter vi å finne håp i en verden med flere kriser enn på lenge. Denne sesongen legger vi fokuset på hvordan den nye situasjonen har ledet til organisering på nye måter.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS