Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

KubaKaj - solo

Jakub Kajdaniuk

kubakaj.eu

Strumień świadomości o grach fabularnych, muzyce, popkulturze, kampaniach społecznych, rowerach, grach i Bóg jeden wie, czym jeszcze...

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS