Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

CHUYỆN DU HỌC PODCAST MÙA 2

College Compass by Everest Education

bit.ly

Chuyện du học - chuỗi podcast được thành lập bởi chương trình College Compass của Everest Education - nơi chúng mình chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, chọn trường, viết luận, nộp học bổng… --- College Compass - chương trình định hướng du học của Everest Education, hỗ trợ các bạn học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 ứng tuyển vào các trường đại học danh tiếng thế giới, dưới sự dẫn dắt của các cố vấn cao cấp giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp từ Harvard, Stanford, MIT… Tìm

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS