Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Antiloop Podcast

Antiloop Podcast

podcasters.spotify.com

Förvaltarna Anna Svahn, Martin Sandquist och Karl-Mikael Syding från hedgefonden Antiloop Hedge diskuterar marknaden med fokus på alternativa tillgångar varje vecka.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS