Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

SANDT!

Stefan Åberg

verktygsladanhbg.se

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS