Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Het Pestlab

Rutger Verhoeff & Jordi Welschen

hetpestlab.buzzsprout.com

In Het Pestlab gaan ervaringsdeskundigen Rutger Verhoeff en Jordi Welschen op onderzoek uit naar alles wat met pesten te maken heeft. Maar vooral hoe je na een pestverleden weer vol goede moed en positiviteit in het leven kunt staan!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS