Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Hjertefyll: Tanker å bøye sjelen rundt

Vennesla frikirke

venneslafrikirke.no

Vi fyller hodet med kunnskap, magen med mat. Hjertet representerer vårt innerste vesen, og livet vårt utgår fra det. Derfor er det viktig at vi fyller hjertet med sannhet, så vi har grunnlag for å gjøre gode livsvalg! Programlederne Thomas Fagervik og Tor Michal Kinn jobber begge i Vennesla frikirke.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS