Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

OSA På Linja

Oslo Sporveiers Arbeiderforening

www.buzzsprout.com

Podcast av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (avd 029 Fagforbundet). Vi ønsker å inspirere, lære og underholde. Her dekker vi mange interesseområder både i- og utenfor Sporveien. Ved å invitere inn forskjellige, kreative, interessante mennesker scorer vi på dette punktet.Redaktør: Gabriel-Carlos M.Matos

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS