Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

OSA På Linja

G-Carlos og Einar

Podcast for Oslo Sporveiers Arbeiderforening, avd 029 Fagforbundet. Dekker interesseområder i- og utenfor Sporveien. #Fag, politikk, filosofi, debatt, medlemmers interesser, og mye mer.Redaktører:Gabriel-Carlos M.MatosEinar Fygle

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS