Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Fana og Ytrebygda kirker

Fana sokn

Denne podcasten blir presentert av Fana og Ytrebygda kirker. Kirkene ligger i Fana sokn i Bergen, og tilhører Den Norske kirke. Innholdet vil fokuserer på teologi og kirkeliv, med utgangspunkt i våre lokalkirker.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS