Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Frågor om kristen tro - med pastorn & apologeten

Centrumkyrkan Malmö

Pastor Kai Johansen & apologet Sebastian Ibstedt samtalar om frågor kring kristen tro.Har du frågor du vill vi ska ta upp får du gärna kontakta oss via sociala medier eller skicka mail till kai@centrumkyrkanmalmo.se.Ansvarig utgivare för podden är Centrumkyrkan Malmö. www.centrumkyrkanmalmo.se

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS