Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Innsikt & Inspirasjon

Qualified Professionals

innsikt-inspirasjon.captivate.fm

Dette er podcasten for deg som ønsker innsikt og inspirasjon i hverdagen. Vi vil snakke om alt som er relatert til ansettelser, hvordan gjøre suksess i jobben og andre spennende og aktuelle temaer for både ledere og jobbsøkere. Vi i Qualified Professionals og Bemanningsbyraaet ønsker å bidra med vår kompetanse som kan gi deg innsikt og inspirasjon.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS