Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

SELLpodden

Senter for livslang læring

www.sell.no

Aktuelle podkaster fra Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. SELL utvikler og leverer kurs/ studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder. Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler. For mer informasjon se: sell.no

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS