Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Rozwiń Skrzydła

Anita Orzechowska

www.cstcoaching.pl

Zapraszam Ciebie do posłuchania i być może dyskusji o wszystkim co przyjdzie Ci do głowy na temat coachingu, coacha, standardów pracy coachingowej, kompetencji i jakości. Wszystko to w kontekście rozwoju i możliwości, jakie daje podejście coachingowe, sama metoda pracy coachingowej, jak i wykorzystywanie kompetencji coacha w życiu codziennym i zawodowym.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS