Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Teknologirådets - Podcast

Teknologirådet - Danish Board of Technology

www.tekno.dk

Teknologirådet arbejder for at samfundets udvikling sker i et samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere, der er både oplyst og fremsynet. Vi er et moderne metodehus med over 30 års erfaring. Teknologirådet fungerede som rådgivende organ for Folketinget i over 20 år. I snart ti år har Fonden Teknologirådet eksisteret som en almennyttig erhvervsdrivende fond.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS