Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

St. Augustins bekjennelser

St. Augustins bekjennelser

podcast.sanktaugustin.no

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS