Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Specialpædagogiske Eftertanker

Sødisbakkes podcastgruppe

sodisbakke.rn.dk

Podcast om faglighed og menneskelighed i det pædagogiske arbejde for voksne med udviklingshæmning

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS