Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Lääkkeet ja ympäristö

Sudden

sudden.fi

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Miten lääkkeiden ympäristökuormaa voisi hillitä? Millaisia lupaavia ratkaisuja on jo tunnistettu? Podcast-sarja on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvää haitallista ympäristövaikutusta ja synnyt

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS