Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

CloudHeroes - PODCAST

Lukasz Dorosz

cloudheroes.pl

Podcast dotyczący technologii chmury publicznej. Wraz z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny poruszamy różne aspekty używania chmury publicznej.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS