Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Martin Spano

Martin Spano

martinspano.buzzsprout.com

Martin je informatik, digitálny nomád a podnikateľ. Popularizuje umelú inteligenciu a inovácie. Jeho cieľom je zlepšovať život na Slovensku využívaním moderných technológií a zvyšovaním vzdelanosti obyvateľstva. Zaoberá sa tzv. syntetickými médiami. Za jeho činnosť ho Ministerstvo hospodárstva nominovalo na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“. V knihe detailne opisuje, ako z vášne pre umelú inteligenciu vybudoval prosperujúce podnikanie a stal sa podľa viacerých médií najsledova

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS