Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Podcasty VÚBP

VUBP

První série podcastů je výstupem projektu Bezpečnost práce ve sportu. Dalšími tématy jsou:👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS