Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

NADZIEJA W CHOROBIE PSYCHICZNEJ

psycholożka Lena Smolarek-Olek

podcasters.spotify.com

Podcast pełen psychologicznej wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Rozmawiamy o chorobach psychicznych, psychoprofilaktyce i życiu, które sprzyja dobrostanowi naszego umysłu i ciała. Instagram @nadziejawchorobiepsychicznej Facebook NADZIEJA W CHOROBIE PSYCHICZNEJ

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS