Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Hepatit C

Lokalföreningen hepatit C i Göteborg

hepatit-c.org

Hepatit C-podden bryter tystnaden och skapar ett öppnare samtalsklimat kring en av de stora hysch-hysch-diagnoserna. Podden är till för dig som är smittat, anhörig eller bara intresserad i största allmänhet. Producent: lokalföreningen hepatit C i Göteborg. https://hepatit-c.org (Webbplats)

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS