Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Jak żyć lepiej

Wojciech Górek

jakzyclepiej.buzzsprout.com

Podcast poszerzający wiedzę w zakresie idei oraz metod, wpływających na poprawę jakości życia.Koncentruje się na zdrowiu mentalnym, poczuciu szczęścia, równowagi i zadowoleniu z życia.Jest swoistego rodzaju leksykonem obecnych na naszym rynku, sprawdzonych rozwiązań czy recept.Obejmuje: przeróżne terapie, pracę z ciałem, filozofię wschodu, zachodu i wiele innych trendów czy pomysłów.Prowadzony głównie w formie wywiadów z praktykami.Zapraszam serdecznie:)

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS