Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Në këpucët e Nastradinit / Nelle scarpe di Giufà

Rezar Naco

Intervista me organizatorët dhe pjesëmarrësit e shfaqjes itinerare "Në këpucët e Nastradinit". Përmes intervistave, në episodet e këtij podcasti do të kuptojmë çfarë është teatri i rrugës dhe një shfaqje itinerare. Cilat janë të veçantat e tyre dhe çfarë eksperiencash përfitojnë pjesëmarrësit, aktorë dhe spektatorë nga një teatër i këtij lloji. Do njihemi me projektin Giufa, pjesë e të cilit është edhe kjo shfaqje, për ta parë Nastradinin me një sy ndryshe dhe për të kuptuar se sa e thellë është

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS