Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

VOV2 Cuộc sống muôn màu

VOV2

www.vov2.vn

Trang chính thức của Kênh Văn hoá - Xã hội (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi phát sóng liên tục hơn 19 tiếng/ngày ở hầu khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước, tần số chủ đạo: FM 96,5 mhz. Ngoài ra còn có các nền tảng YouTube, web vov2.vn.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS