Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Sport & Samenleving

Team Sportservice

www.teamsportservice.nl

De Sport & Samenleving podcast; een maandelijkse podcast met uw host Lennart Booij, de gast van de maand en deskundigen. voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice, de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ze ondersteunen veel gemeenten bij de ontwikkeling van het sportbeleid en voeren dit sportbeleid in veel gevallen ook voor ze uit. In deze podcast bespreken we de

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS