Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Mægtige Middelalder

Thomas Heebøll-Holm

maegtigemiddelalder.buzzsprout.com

Mægtige Middelalder er en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. I modsætning til andre historiepodcasts, så er kilderne - altså tekster, billeder, bygninger osv. i centrum. Her præsenterer og fortolker forskerne kilder, de selv arbejder med. I podcasten inviterer vi altså lytteren med ind i det et af historiefagets fædre, Kristian Erslev, kaldte historikerens laboratorium.Vært: Thomas Heebøll-Holm, lektor i Middelalderhis

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS