Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

پادکست 10شب

Ashkan Sohrevardi

www.10pm-podcast.com

برای آدم‌هایی مثل ما، که با تاریک شدن هوا از کرخت بودن در میایم و لحظه به لحظه انرژی تو دالون‌های روانمون جاری میشه، موزیک، تنها راهنما و فانوس راهه. همیشه از غرق شدن در مسیر پر پیچ و تاب زندگی نجاتمون داده و اونجایی که با هیچ ابزاری نتونستیم احساساتمون رو بیان کنیم، به کمکون اومده.. ما اینجا درباره موزیک میگیم و پیشنهاد میدیم بهتون.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS