Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

De Facto FSV UK

Fakulta sociálních věd UK

www.buzzsprout.com

Podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. Podcastem provází děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS