Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

De Dadertapes

HBvL

www.hbvl.be

Iedereen verdient een tweede kans. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Op welke manier blikken ex-gedetineerden terug op hun misstap, en wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral: hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Journalist Geert Op 't Eynde vraagt het hen zelf in deze podcastreeks.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS