Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Levende lydfortælling

Dorte Futtrup

www.dortefuttrup.dk

Siden 1990 har jeg været professionel fortæller – d.v.s. formidler af den gamle mundtlige fortælletradition uden brug af bog eller manuskript.Udover mundtlig fortælling tilbyder jeg kursus og foredrag bl.a. i kunsten at fortælle, formidling, kommunikation, narrative processer og storytelling som et organisatorisk redskab.Opgaver for stat og kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, folkeoplysning, ministerier og kirkelige institutioner overalt i Danmark.Desuden i Norge, Sverige, Grønland,

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS