Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Troens Ord Podcast

Troens Ord Media

www.troensord.org

Troens Ord Podcast er ukentlige lydopptak fra Gudstjeneste i menigheten Troens Ord i Sarpsborg med vår Pastor Remi Høidahl, men også mange andre gjeste predikanter med.. Mange av podcastene er også opptak fra den årlige Kom Hellige Ånd konferansen, og vi har lydopptak helt tilbake til 2013. Velkommen hit, Velkommen hjem!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS