Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Allegro Tech Podcast

Powered by: Allegro Tech

allegro.tech

Misją Allegro Tech jest dzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami. Podcasty, obok bloga, są naszym sposobem aby opowiadać o tym jakie wyznajemy wartości oraz w jakim kierunku zmierzamy. Kolejne odcinki są zbiorem angażujących historii, dobrych praktyk i inspirujących case-studies. Do usłyszenia!

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS