Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Let pages take you places

Idina Kordha, Elira Stavre

Të pëlqen të lexosh, por asnjëherë nuk qëllon në librin e duhur?! Nuk i duron dot librat e sugjeruara në shkollë?! I urren librat historikë, klasikët e vjetër?! ​Je pikërisht në podcastin e duhur 😉...

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS