Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

IT-Direktoratet

Paul Bernhard Svenning, Andreas Dittmann-Monsen, RIchard Imenes

www.it-direktoratet.no

Andreas, Richard og Paul tramper hardt på tynn-is ute i den store podcast verden med lett uformell synsing om IT verden og arbeidslivet ispedd mange digresjoner i podcastform

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS