Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Joost en Yonda Trauma Show

Joost en Yonda

traumashow.nl

Psychiater Joost Stolker en psycholoog Yonda Poslavsky gaan elke paar weken in gesprek met inspirerende gasten op het gebied van psychotrauma. Iedereen die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan psychische en lichamelijke klachten krijgen. Soms zijn de gevolgen zo ernstig dat normaal functioneren niet meer mogelijk is. De afgelopen decennia is kennis over trauma, PTSS en de behandeling daarvan enorm toegenomen. Joost en Yonda belichten in hun podcast diverse vormen van psychotrauma en

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS