Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Het wrakke water

Hi-Level Media

redcircle.com

Het wrakke water is een vierdelige podcast serie mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.In deze serie proberen podcastmaker Jon Hille en maritiem archeoloog Yftinus van Popta een aantal scheepsrampen te reconstrueren die hebben plaatsgevonden op de voormalige Zuiderzee.De Zuiderzee werd in 1932 definitief afgesloten door de Afsluitdijk en veranderde in het IJsselmeer. Een deel daarvan werd ingepolderd en zo ontstonden Flevoland en de Noordoostpolder.Maar in de bódem van die polders li

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS