Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

FemiFolks

FemiFolks

Një Podcast nga disa gjimnazistë dhe studentë të qytetit të Korçës, në kuadër të fazës PowerUP si pjesë e projektit "Every day is women's day" në bashkëpunim me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane. Në qendër të këtij projekti dhe podcasti është trajtimi i temave mbi barazinë gjinore dhe feminizmin.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS