Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Basta.

praca | życie | kobieta

Mówię po to, by skłonić ludzi do myślenia. Myślenie pomaga. We wszystkim.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS