Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

De Vrouw met Duizend Gezichten

Lex Noteboom | WPG Studio's

art19.com

De Nederlandse onderzoeksjournalist Tim Smeets de Ruyter is verdwenen. Tim reisde naar de voormalige Sovjetstaat Kazichië om contact te leggen met een mysterieuze rebellenleider die uit het niets de aanval op de hoofdstad heeft geopend. Niemand weet wie het is, maar hij staat bekend als ‘de Man met Duizend Gezichten’. Na Tims vertrek richting de Kaukasus heeft niemand meer van hem gehoord. De autoriteiten hebben een grootscheepse zoektocht in gang gezet, maar alleen de koffer en het paspoort van

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS