Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Klasa e Arteve

Arjol Pepi

Kjo është "klasa" në të cilën profesori i Arteve të bukura, Arjol Pepi realizon me nxënësit projektet e tij lëndore në teatër, pikturë etj.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS