Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Retten til byen

Lokale og Anlægsfonden og BARK Rådgivning

København har ikke altid været den velfungerede by med grønne åndehuller og populære mødesteder, som vi kender i dag. Byens rum er over tid blevet skabt og defineret af kampe og forhandlinger mellem mennesker og modsatrettede interesser. Staten vs. folket. Unge vs. gamle. Rige vs. fattige. Det etablerede vs. det autonome. 'Retten til byen' undersøger, hvad de forskellige byrum siger om den tid, de er skabt i - og hvem der egentlig har retten til byen. Podcasten er udviklet i anledning af Kulturm

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS