Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

W poszukiwaniu Słowa

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie

www.trojca.waw.pl

Zapraszamy na codzienne rozważania Słowa Bożego z ewangelicko-augsburskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS