Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Lymfødem- og lipødempodden

Ann-Katrin Schimmele

akschimmele.com

Her i lymfødem- og lipødempodden skal jeg snakke om disse sykdommene, behandlingen, trening med disse sykdommene og mm. At det ikke er så kjedelig for dere å lytte så skal jeg intervjue kvinner og menn som lider av disse sykdommene, andre fysioterapeuter og forhåpentligvis også noen leger. Podcasten skal prøve å vise hele bildet av livet med lipødem og eller lymfødem.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS