Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Schaamteloos Randstedelijk

Dag en Nacht Media

art19.com

Een podcast voor alle jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink houden de jonge stedeling elke week een spiegel voor. We maken ons allemaal druk om gentrificatie, maar we willen ook een koffiebar met havermelk in de straat. En we vinden duurzaamheid belangrijk, maar vliegen ook het liefst drie keer per jaar naar de andere kant van de wereld. Een podcast over havermelk, natuurwijn en vliegschaamte: maar vooral een podcast voor jonge mensen in de stad

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS