Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Me zemër...

Anastasia Mitre

www.podcastjuvenis.com

Podcast nga Anastasia Mitre. Gjithmonë kam dëshiruar të jem motivim për të tjerët, për gjithë ata që kalojnë një moment të vështirë dhe ndihen vetëm, pa përkrahje. Ta dinë se nuk janë vetëm dhe se do të kenë gjithmonë një person të gatshëm për t'iu dhënë motivim...

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS