Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Vind de kracht in je werk

Vind de kracht in je werk

www.gevoelbijtos.nl

Veel jongeren weten niet hoe ze hun carrière willen inrichten of welke keuzes ze moeten gaan maken voor welke richting ze willen gaan studeren? Deze podcast inspireer ik jou door verschillende mensen te interviewen rond het thema vind de kracht in je werk. Deze mensen vertellen over hun passie hun veerkracht en hoe ze de weg hebben gevonden naar hun baan. Ook ik Mariëlle Vermeulen heb veel Obstakels gehad rond het thema werk. Ik persoonlijk heb veel geleerd Van andere mensen van hoe ze hun baan

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS