Download on the App Store Open In Castro
Podcast artwork

Wallflowers

Johana Thaka, Egin Cenolli, Jusila Fili, Egida Zenel

podcastjuvenis.weebly.com

Një grup miqsh, adoleshentë që bëjnë biseda nga më të ndryshmet në përpjekje për të qenë sa më argëtues dhe interesantë.

Or Listen Elsewhere

Listen On Apple Podcasts
Listen In Pocket Casts
Listen In Overcast
Subscribe to RSS